Pfizer

Modra tabletka nam je dala zalet za pripravo zahtevnega predloga za spletno središče, ki bi bilo dostopno le strokovni javnosti. Projekt je bil zmagovito sprejet, a nerealiziran. Žal. In ne po naši krivdi.

Pfizer

Leto izvedbe: 2011