Livar

Promocijske publikacije v 5-ih različnih jezikih. Poskus globalnega prodora na trg.

Livar

Leto izvedbe: 2012