Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sodelovanje na natečaju za oblikovanje vizualne podobe projekta uravnotežimo odnose moči med spoloma.

Uravnotežimo

Leto izvedbe: 2013