AMZS d.d.

Linija promocijskih sporočil: od oglasa k oglasu do Facebook glasu. Zmagovalci trenirajo. V AMZSjevem CVV Vransko.

AMZS

Leto izvedbe: 2004-2011